ANATOMY TRAINS in MOTION

 

 

Anatomy Trains in Motion je podrobný třídenní kurz, pro profesionály v oblasti pohybu a práce s tělem, kteří milují integrovanou anatomii a aplikaci na tělo orientovaných cviků, které vychází ze zkutečného života se všemi jeho dimenzemi.

Tento vzdělávací kurz se soustředí na kvality konceptu Anatomy Trains Thomase W. Myerse, které zlepšují každodenní funkci a vitalitu, stejně jako somatickou vynalézavost, neboli sebe-léčení.

Integrální anatomie myofasciálních meridiánů je vysvětlena v rámci interaktivní přednášky a prožita, skrze fyzicko-duševní aplikovaný pohyb. Pro jasné pochopení strukturálních a funkčních aspektů budou anatomické struktury probírány individuálně, i jako součást myofasciálních meridiánů, která určuje naše držení těla, pohyb a jak dobře se cítíme ve vlastním těle.

Pro vyšší propojení anatomie a funkce budou v rámci kurzu vědecky založené kvality propojeny s příklady specifických cviků. Anatomy Trains in Motion unikátním způsobem přímo propojují anatomii myofasciálních meridiánů s esenciálními činnostmi, jako je chůze a fyzicko-duševní pohybový trénink.

Protože chceme podpořit nezávislé uvažování a individuální učení, podporujeme zvídavou mysl a usnadňujeme porozumění skrze zkoumání pohybu.

Na závěr tohoto kurzu budete jasně rozumět tomu, proč jsou myofasciální meridiány definovány způsobem, kterým definovány jsou a proč koncept Anatomy Trains má nezměrnou hodnotu pro všechny pohybové metody zaměřené na tělo i duši, jejichž cílem je strukturální integrita.

Anatomy Trains in Motion je samostatný kurz, který je zároveň první modul Slings Myofascial Training® certifikace.

Cíle

Když absolvujete tento kurz, získáte:

· Hlubší porozumění hodnotě konceptu Anatomy Trains, jakožto integrální tělesné mapy pohybu.

· Porozumění a zkušenosti s mapami hlavních myofasciálních drah a kosterních stanic Povrchové zadní linie.

· Povrchové přední linie, Laterální linie a Spirální linie.

· Porozumění směru a zkušenosti s fungováním Hluboké přední linie, Předních linií paží, Zadní linie paží, Zadní funkční linie, Přední funkční linie a Ipsalaterální funkční linie

· Porozumění celkovému držení těla funkcím pohybu, stejně jako smyslovým schopnostem myofasciálních meridiánů.

· Esenciální znalosti vzájemného vztahu mezi svaly a fasciemi v pohybu

· Porozumění funkčním aspektům myofasciálních meridiánů a způsobu, jakým je můžete zlepšit pomocí na fascie orientovaného tréninku.

Hlavní vlastnosti kurzu

Sedm hlavních vlastností, které dělají Anatomy Trains in Motion (ATiM) unikátní:

1. Fyzicko-duševní pohybová perspektiva: Anatomie myofasciálních meridiánů je vysvětlena skrze optiku fyzicko-duševní pohybu a somaticky orientovaného učení.

2. Propojení anatomie, chůze a holistického tréninku: Struktura tohoto kurzu přímo spojuje anatomii myofasciálních meridiánů s klíčovými událostmi chůze a fyzicko-duševním pohybovým tréninkem.

3. Diferencovaná integrace: Individuální anatomické struktury jsou do detailů rozebrány, jakožto součást myofasciálních meridiánů, které tvarují posturu, pohyb a způsob, jakým vnímáme vlastní tělo.

4. Sjednocení propriorecepce a interocepce: Propriorecepce ( jak koordinujeme naše držení těla a pohyb) a interocepce (jak vnímáme naše držení těla a pohyb) mají stejnou váhu a význam.

5. Zosobnění vědeckého přístupu: Vědou podložené vlastnosti fasciá a aplikace funkčního pohybu jsou probrány v rámci interaktivní přednášky a spojeny s konkrétními příklady fyzicko-duševních cviků.

6. Na zdroje orientovaný přístup: Aspekty konceptu Anatomy trains, které zlepšují funkci jsou použity jako nástroj k posílení vitality a somatické vynalézavosti, jinými slovy sebe-léčení.

7. Vedené ATSI protokoly: Filosofie a strategie konceptu práce s tělem Anatomy Strains Structural Integration se zrcadlí v organizaci kurzu ATiM

Cena:   

549 EURO  nebo   14 790 Kč do 11.9. 2020

599 EURO  nebo   15 990  Kč od  12.9. 2020

zahrnuje: 

manuál a certifikát

překlad školení do ČJ 

malé občerstvení / káva, čaj, voda  / 

Místo:  

MOVE LAB, Lidická 766/1, Praha 5 

Dotazy: Mgr. Ondřej Lunga , lunga@sezanm.cz, +420 602 415684

 

 

 

 

 

Detail

Praha
13. - 15. 11. 20209:30 - 16:000 EURCena zahrnuje

Přihlásit

Školitel