Stojná kyčel při chůzi: Sagitální rovina

25.09.2018

Jak pokračuje cyklus chůze, vykračující noha se stává nohou stojnou. Možná bychom proto měli také zvážit, co se děje se stojnou nohou v momentě, kdy vykračující noha prochází REÁLNÝM pohybem kostí a RELATIVNÍM pohybem kloubů. Vzhledem k tomu, že předchozí články používaly pravou nohu coby vykračující, tento článek se soustředí při diskuzi o stojné noze na nohu levou. V momentě, kdy chodidlo pravé nohy dopadne na zem, dojde ke třem RELATIVNÍM pohybům kloubů ve stojné noze: extenze kyčle, abdukce a (překvapivě) vnitřní rotace. Znalost toho, které REÁLNÉ pohyby kostí vytváří tyto tři RELATIVNÍ pohyby kloubů je důležité, protože následný odraz ze stojné nohy a zatížení nohy vykračující, může být výrazně ovlivněno případnou dysfunkcí stojné nohy.

Během pohybu těla nad nohou dochází k posunutí pánve dopředu. Tento posun „táhne“ proximální konec stehehnní kosti dopředu. S chodidlem stále na zemi se distální konec stehenní kosti pohybuje taktéž dopředu, ale ne o tolik. Tato přední pozice proximálního konce je to co vytváří REÁLNOU extenzi stehenní kosti u stojné nohy. Vzhledem k tomu, že o extenzi obvykle uvažujeme v tom smyslu, že se distální konec stehenní kosti pohybuje směrem dozadu, může pro nás být obtížné připustit, že pohyb proximálního konce směrem do

Tento článek můžete dočíst ZDARMA jako registrovaný uživatel MOVELAB

Přihlaste se Registrovat